aktualnosci, bractwo, adoracji, u michalitow, stalowa wola

Archiwum wiadomości - Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu u Michalitów w Stalowej Woli

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowe Woli
Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli


Przejdź do treści

Archiwum wiadomości

Aktualności
Warto przeczytać, obejrzeć,
to ciekawe propozycje:
(29 listopad 2015 r.)
4 grudnia 2015 r. przypada pierwszy piątek miesiąca.
Zapraszamy na wspólną Mszę świętą Członków Bractwa Adoracji o godz. 18-tej.
Następnie w sali teatralnej odbędzie się krótkie spotkanie z ks. Proboszczem.
Serdecznie ZAPRASZAMY.

Zapraszamy do udziału w Mszach św. roratnich,
które będą sprawowane w adwencie w dni powszednie
o godz. 6.00 rano.
Za oprawę liturgiczną RORAT
w piątki odpowiedzialne
jest Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
wrza z Odnową w Duchu Świętym.
W pierwszy piątek tj. 4 grudnia 2015 r. oprawę Mszy św. przygotowuje Odnowa w Duchu Świętym.(20 listopada 2015 r.)
Dnia 29 listopada 2015 r. (niedziela)
po Mszy św. wieczornej od godz. 19-tej do 20-tej,
                                       
                                  Z A P R A S Z A M Y

na Adorację Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi Bractwo Adoracji.
Adoracja w ostatnią niedzielę miesiąca jest propozycją dla Grup działających
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej na włączenia się całymi wspólnotami,
do spotkania z Jezusem Eucharystycznym w godzinnej Adoracji.

W następne ostatnie niedziele miesiąca zapraszamy do poprowadzenia Adoracji, kolejne Wspólnoty działające przy naszej parafii.


(14 listopada 2015 r.)
Za duszę śp. ks. Stanisława Mendykę
Bractwo Adoracji zamówiło Msze św.

- 18 grudnia 2015 r. godz. 18.00
- 24 grudnia 2015 r. godz.   7.00
- 29 grudnia 2015 r. godz.18.00.

Serdecznie zapraszamy.


(11 listopada 2015 r.)
      Odszedł do Pana.

W głębokim bólu i smutku dzielimy się widamością, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 listopada 2015 r.,
Pan powołał do Siebie ks. Stanisława Mendykę - rezydenta naszej Parafii.
Prośmy, aby Pan przyjął Go do Swojej Chwały.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 13 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym.

(06 listopada 2015 r.)
Pierwsza Msza wspólnotowa.

Nowopowstałe Bractow Adoracji Najświętszego Sakremantu miało swoją pierwszą wspólną Mszę św.,
a następnie spotkanie w sali teatralnej.
W oprawę Mszy św. zaangażowli się Członkowie Bractwa obstawiając: komentarze, czytanie, psalm, modlitwe wiernych i dary ołtarza.
Ksiądz Moderator wygłosił pełne ciepła i nadziei kazanie formacyjne.
Przed rozesłaniem odyło się uroczyste wręczenie Misji Koordynatorowi - Bratu Krzysztofowi.Wróć do spisu treści