Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu - Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu u Michalitów w Stalowej Woli

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowe Woli
Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli


Przejdź do treści

"Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie zasługuje na cześć najwyższą, najgłębszą
i na uwielbienie największe,
jest bowiem Stworzycielem,
Panem i Zbawcą naszym,
a umiłował nas miłością najtkliwszą i nieskończoną".
(bł. ks. Bronisław Markiewicz)

„Kontemplowanie Chrystusa zakłada umiejętność rozpoznawania Go,
gdziekolwiek się objawia,
obecny na różne sposoby,
ale przede wszystkim
w żywym sakramencie
Jego Ciała i Jego Krwi.
Kościół żyje dzięki Chrystusowi eucharystycznemu,
Nim się karmi z Niego
czerpie światło.”
ECCLESIA DE EUCHARISTIA
ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA IIBłogosławionego roku

Samych radosnych, spokojnych,
pełnych miłości i pokoju dni Nowego Roku
Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie
w tradycji chrześcijańskiej święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem.
W Kościele katolickim jest to
święto nakazane.


Uroczystość Wszystkich Świętych
– w Kościele katolickim uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, obchodzona corocznie w dniu
1 listopada, treściowo połączona z następującym po niej obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego.
W doktrynie Kościoła katolickiego jest wyrazem wiary w obcowanie świętych
i powszechne powołanie do świętości.
 
Od dawna były zabawy - halloween. Halloween jest starożytnym kultem szatana. Kto się w to bawi, nad tym szatan zdobywa władzę. Unikajmy tego, by nie siać zła. Książka "Harry Potter" prowadzi do okultyzmu, do zależności od szatana, od ślepej magii. Bałwochwalstwo jest uznaniem czegoś za bożka.
To niszczy człowieka. Wszystkie formy wróżbiarstwa, magii są odrzuceniem Boga i oddaniem się pod wpływ zła. Unikajmy horoskopów, spirytyzmu, okultyzmu, amuletów i podobnych rzeczy.
 Pierścień atlantów jest znakiem ...
Uroczystość
Przenajświętszego Ciała
i Krwi Pana Jezusa

W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Godne uwagi jest to, że najstarsza nazwa tej uroczystości brzmiała "festum Eucharistiae" - "święto Eucharystii".


33 DNI Z MARYJĄ DO JEZUSA
W dniach od 10 kwietnia do 13 maja 2021 r. w naszej parafii odbywają się ćwiczenia duchowe według Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

SPOTKANIA FORMACYJNE:
10 KWIETNIA GODZ. 18.00
Msza św., I konferencja
18 KWIETNIA GODZ. 18.00
Msza św. II konferencja
2 MAJA GODZ. 18.00
Msza św., III konferencja
9 MAJA GODZ. 18.00
Msza św., IV konferencja
12 MAJA GODZ. 18.45
Adoracja, nabożeństwo pokutne
13 MAJA GODZ. 18.00
Kiedy Maryja zapuści korzenie w czyjejś duszy, czyni w niej cuda łaski, które Ona jedna czynić może, bo jest tą płodną Dziewicą, co w czystości i płodności nigdy nie miała, ani mieć nie będzie podobnej sobie.
Za sprawą Ducha Świętego Maryja poczęła
największe Arcydzieło, jakie kiedykolwiek
istniało i istnieć będzie: Boga-człowieka.
Niepokalana Dziewica będzie też czynić owe
największe rzeczy, które w czasach ostatecznych dziać się będą.
Kształtowanie i wychowywanie tych wielkich świętych, którzy wówczas nastaną, dla Niej są zastrzeżone, bo tylko Maryja, ta przedziwna   i cudowna Dziewica, w łączności z Duchem Świętym sprawiać może rzeczy niezwykłe        i nadzwyczajne.

             (św. Ludwik Maria Grignon de Monfort)Kazanie podczas Mszy świętej pogrzebowej
śp. ks. Krzysztofa Surmy
wygłoszone w dniu 28 kwietnia 2021 r.
przez ks. Tadeusza Musz.
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen24 kwietnia 2021 r. Pan powołał do swej wiecznej chwały śp. ks. Krzysztofa Surmę.
Zapraszamy do wysłuchania kazania wygłoszonego przez ks. Piotra Prusakiewicza podczas wprowadzenia relikwii
św. Siostry Faustyny Kowalskiej do parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego
w dniu 11 kwietnia 2021 r.


Święto Miłosierdzia Bożego
obchodzone jest
w pierwszą niedzielę
po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną,
zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach.
Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce.
W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna.
Pan Jezus powiedział do niej:
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,
a szczególnie dla biednych grzeszników.
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze,
które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi
i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach


Zmartwychwstanie Jezusa ma wielkie znaczenie dla chrześcijan:
Zmartwychwstanie stanowi przede wszystkim potwierdzenie boskim autorytetem tego wszystkiego, co sam Chrystus czynił i czego nauczał.
W szczególności potwierdza prawdę o boskości
Jezusa. Przez swoje Zmartwychwstanie Jezus
otwiera ludziom dostęp do nowego życia.
Niedziela Wielkiej Nocy

Chrystus Zmartwychwstał

Prawdziwie Zmartwychwstał

Towarzysz Panu Jezusowi w godzinach Jego Męki.
Pobierz modlitewnik,
który będzie Ci pomocą w przeżyciu
Trduum Paschalnego w 2021 r.
Wielka Sobota to trzeci dzień Triduum Paschalnego; dzień ciszy, oczekiwania i rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Wierni przychodzą wówczas do kościoła, aby modlić się przy Grobie Pańskim – jest tam wystawiony Najświętszy Sakrament.
W Wielką Sobotę w Kościele katolickim przez cały dzień trwa święcenie pokarmów i adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Zgodnie z polskim obyczajem przy symbolicznym grobie czuwa warta - ministranci, harcerze, niekiedy strażacy w galowych mundurach.
Księża święcą pokarmy, które są przeznaczone na świąteczny stół.
Tym samym w Kościele katolickim kończy się czas postu.
Do wieczora nie sprawuje się mszy świętych, bardzo popularny jest za to zwyczaj odwiedzania Grobu Pańskiego.
We wczesnym chrześcijaństwie był to dzień ciszy i postu z powodu żałoby apostołów.
Wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej — w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum, a umieszczaną w niektórych grobach figurę Chrystusa zdjętego z krzyża należy przykryć białym płótnem; obok pojawia się posąg Chrystusa zmartwychwstałego.


Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego. Jest nazywany dniem Krzyża, gdyż jego obchody koncentrują się na męce i śmierci Jezusa. Wszystkich wiernych obowiązuje w tym dniu ścisły post, wielu z nich adoruje Najświętszy Sakrament znajdujący się w ciemnicy bądź bierze udział
w organizowanych nabożeństwach drogi krzyżowej.
Po południu/wieczorem odprawiona zostaje Liturgia Męki Pańskiej.
Jest to dzień powagi, smutku i zadumy, w którym nie należy udzielać żadnych sakramentów, z wyjątkiem sakramentu namaszczenia chorych,
ale tylkow sytuacjach zagrożenia śmiercią.
Liturgia w Wielki Piątek nazywana jest Liturgią Męki Pańskiej.W Wielki Czwartek Kościół rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego.
Jest to dzień szczególnie ważny dla kapłanów.
Rankiem, jeszcze przed wieczornym wkroczeniem w Triduum Paschalne,
we wszystkich kościołach katedralnych ma miejsce wyjątkowa Msza św.
tzw. Msza św. Krzyżma. Podczas niej biskup nie tylko konsekruje święte oleje (oleje chorych, katechumenów oraz krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów, ale także zgromadzeni kapłani wraz ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.
Msza św. Krzyżma kończy oficjalnie okres Wielkiego Postu.

Wielki Czwartek – liturgia
Msza święta w Wielki Czwartek przywołuje na pamięć Ostatnią Wieczerzę
i ustanowienie sakramentu Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa
przez Chrystusa, stąd bywa nazywana Mszą Wieczerzy Pańskiej.
Jest to jedyna (oprócz Mszy św. Krzyżma) Msza św. w tym dniu,
gdyż – zgodnie z tradycją – w Wielki Czwartek nie wolno odprawiać Mszy świętej bez udziału ludu.
W liturgii śpiewany jest hymn Chwała na wysokości Bogu, który był pomijany przez cały okres Wielkiego Postu. Wówczas grają organy i dzwonią wszystkie dzwony. Potem milkną aż do Wigilii Paschalnej (tzn. mogą w tym czasie akompaniować śpiewowi ludu, ale nie mogą grać solo).

Po homilii następuje obrzęd umywania nóg, w którym to główny celebrans umywa i całuje stopy dwunastu mężczyznom. Ma być on przypomnieniem gestu Chrystusa, który wykonał podczas Ostatniej Wieczerzy:
Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany (J 13,5).
Celem obrzędu jest podkreślenie służebnego charakteru kapłaństwa.
Liturgia wielkoczwartkowa jest sprawowana w białych szatach liturgicznych.
Podczas Liturgii Eucharystycznej w Wielki Czwartek trzeba konsekrować wystarczającą ilość Komunikantów na Wielki Czwartek i Wielki Piątek, oraz dwie Hostie, gdyż w Wielki Piątek jest sprawowana tzw. Missa praesanctificatorum (łac. „Msza darów uprzednio konsekrowanych”). Jedna z konsekrowanych hostii zostaje wystawiona w Grobie Pańskim.
Po liturgii ma miejsce ogołocenie ołtarza. Usuwa się wówczas z niego obrusy, lichtarze oraz krzyża oraz krzyż. Ma ono symbolizować mękę Chrystusa,
w tym obnażenie z szat. Opróżnia się także tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament.
Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste, a Eucharystia zostaje przeniesiona do specjalnie przygotowanej kaplicy – ołtarza adoracji, zwanej „ciemnicą”. W czasie procesji śpiewa się hymn „Sław, języku, tajemnicę”,
lub inną pieśń eucharystyczną, np.: „Witam Cię, witam, przenajświętsze Ciało”, ”Jezu, miłości Twej” lub „Chwalmy niewysłowiony”.
W ciemnicy wierni adorują Najświętszy Sakrament, wspominając modlitwę Jezusa w Ogrójcu Jego pojmanie i przesłuchania.
W ten sposób wchodzą w czas męki Chrystusa.

Trwamy w okresie Wielkiego Postu.

Wielki post – czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan świąt wielkanocnych. W Kościele łacińskim zaczyna się w Środę Popielcową przed I Niedzielą wielkiego postu. Tradycyjnie, i zgodnie z prawem kanonicznym obowiązującym do 1983 roku, trwał do Wielkiej Soboty. Aktualny Kodeks prawa kanonicznego nie precyzuje dnia jego zakończenia. Czas trwania wielkiego postu dla Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego określają „Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza” oraz „List okólnyo przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych «Paschalis sollemnitatis»” Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 1988 roku. Zgodnie z nim wielki post trwa do Wielkiego Czwartku a w Wielki Piątek i Wielką Sobotę obchodzony jest post paschalny. W 2021 Wielki Post przypada na następujące dni:
17 lutego - 1 kwietnia. Okres ten trwa zawsze około 40 dni, co ma nawiązywaćdo czterdziestodniowego postu Jezusa Chrystusa. Wiele osób zastanawia się także, dlaczego obchodzimy Wielki Post. To czas pokuty, który ma przygotować chrześcijan do przeżycia w odpowiedni sposób świąt wielkanocnych. W tym celu w tym czasie w kościołach w całej Polsce odprawiane są drogi krzyżowe, gorzkie żale oraz specjalne rekolekcje.
W czasie trwania Wielkiego Postu wierni nie powinni uczestniczyć w zabawach, dyskotekach i hucznych balach. Dodatkowo w tym okresie zaleca się m.in. większą wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu, częstą modlitwę, czy udział w organizowanych nabożeństwach.

Błogosławionych,
radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Życzmy sobie, aby Boża Dziecina
zagościła w naszych sercach
i odnowiła w Nas miłość
do drugiego człowieka.
odstęp


Reaktywacja Wspólnoty czcicieli św. Michała Archanioła
w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli
BOŻE NARODZENIE 2020
Posługują
(osoby odpowiedzialne)
Kompedium
(wszystko o Bractwie)
Zasad działania
Wspólnoty Bractwa AdoracjiModlitwa
za miasto Stalowa Wola
Świadectwa
Archiwalne
materiały Wspólnoty Bractwa AdoracjiNowy Superior Bractwa
Historia
(o powstaniu Bractwa)
Patron
Wspólnoty Bractwa Adoracji


Wróć do spisu treści