Ty także możesz przystąpić - Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu u Michalitów w Stalowej Woli

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowe Woli
Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli


Przejdź do treści

Ty także możesz przystąpić

O Bractwie
Jak przystąpić do  Bractwa ?

1. Na stoliku przy figurze św. Michała Archanioła znajdują się deklaracje,
którą należy wypełnić czytelnie
i złożyć w kasetce lub przekazać ks. Proboszczowi lub Superiorowi.
2. Na podstawie złożonej deklaracji osoba zgłaszająca się zostanie wpisana
do Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu.
3. O fakcie przyjęcia na Kandydata Bractwa Adoracji i wpisaniu do grafiku adorujących Najświętszy Sakrament zostanie powiadomiona przez Superiora.
4. Kandydat Bractwa Adoracji przychodząc na adorację w wyznaczonym
przez siebie dniu
i godzinie, potwierdza swoją obecność składając w grafiku
swój podpis.
5. W przypadku niemożliwości przybycia na swoją adorację, osoba powinna postarać się o zastępstwo, a gdyby takiego nie udało się znaleźć, powinna wcześniej powiadomić Koordynatora dnia o niemożliwości przybycia.
W tym czasie w miarę możliwości powinna duchowo łączyć się z Chrystusem Eucharystycznym o wyznaczonej godzinie czuwania.
6. Przynależność do Bractwa Adoracji nie pociąga za sobą żadnych nakazów obowiązujących pod grzechem.
Niespełnienie obowiązku wynikającego z przynależności do Bractwa
nie jest wykroczeniem przeciwko Bogu, ani też nie powoduje wydalenia członka
z szeregów Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wróć do spisu treści