Okruszki - Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu u Michalitów w Stalowej Woli

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowe Woli
Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli


Przejdź do treści

Okruszki

Patron
Okruszki słów bł. Ks. Bronisława Markiewicza

 
 
Należy prosić Boga o rzeczy, które są nam do zbawienia niezbędnie potrzebne: pomnożenie wiary,
nadziei i miłości oraz cnoty roztropności, wstrzemięźliwości i męstwa.
 

Dusza dziecka to jakby ziemia jeszcze nie zaorana. Jeżeli będziesz umiał ją właściwie uprawić,
to wyda stokrotny owoc.
 
 

Żyjąc na tej ziemi jesteśmy jakby na zarobku u naszego Stwórcy i Pana, a śmierć będzie dniem wypłaty.
 
 

Pan Bóg jest naszym największym i najwyższym dobroczyńcą. Któż policzy dary i dobrodziejstwa,
jakie otrzymaliśmy z rąk Jego?
 
 

Czas jest nieocenionym skarbem, albowiem w każdej chwili możemy sobie wysłużyć bogactwo nadprzyrodzonych łask i chwałę wiekuistą.
 
 

Choćbyś stał się wielkim człowiekiem i już za życia swego oglądał liczne pomniki postawione na twoją cześć,
a nie miał Boga w sercu, na nic to ci się nie przyda.
 
 

W żadnym swoim czynie nie okazał się Zbawiciel tak czuły i miłosierny, jak w Najświętszym Sakramencie.
 
 

Bóg miłosierny czeka na poprawę grzeszników tylko do pewnego czasu.
Nie ma miłosierdzia dla nadużywających go.
 
 

Wiara jest przeczystym ogniskiem światła, jest największym skarbem, bezcennym dobrodziejstwem Bożym, źródłem wszelakiego szczęścia i zbawienia.
 
 

Na wierze należy oprzeć nasze usiłowania i urządzenia, a wtedy rozwiążą się na naszych oczach najtrudniejsze zagadnienia.
 
 

Miłość Boga jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem dla człowieka. Kto ją osiągnie,
en osiągnie z nią wszystko.
 
 

Kto posiada miłość Bożą, ten posiada i inne cnoty. Ona jest matką, królową i duszą wszelkich cnót.
 
 

Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Tylko religia chrześcijańska daje człowiekowi siłę do życia moralnego.
 
 

Pan Bóg jest niezmienny i niezwyciężony. Kto chce z Nim królować, niech tu na ziemi stale z Nim,
dla Niego i przez Niego działa.
 
 

Niech nikt nie traci ufności, albowiem Jezus Chrystus dzisiaj jest ten sam, co wczoraj. Każdy człowiek,
byle tylko chciał, może otrzymać odpuszczenie grzechów.
 
 

Wypada w czasach obecnych zwrócić się ze szczególnym nabożeństwem do św. Michała Archanioła,
bo On po Najświętszej Maryi Pannie jest pierwszą potęgą na niebie i ziemi.
 
 

Stojąc przy św. Michale Archaniele pokonamy szczęśliwie wszystkie zasadzki i napaści złego ducha.
 
 

Jeśli chcemy, aby na świecie było lepiej i żeby dla Chrystusa pozyskać świat,
musimy więcej się ćwiczyć w uczynkach miłosiernych.
 
 

Powściągliwość już tu na ziemi odbiera stokrotną nagrodę,
podczas gdy brak umartwienia sprowadza doczesne szczęście.
 
 

Wielu chrześcijan żyje tak jakby śmierci wcale nie było. Żyją więc źle, ponieważ nie myślą o śmierci.
 
 

Każdy z nas ma możność stania się świętym. Nie ma świętego, który nie odznaczałby się duchem pokuty.
 
 

Tylko chrześcijaństwo, to znaczy Jezus Chrystus i Jego zasady wprowadzone w czyn, zbawią świat teraz i zawsze.
 
 

Miłość jest największą potęgą człowieka, która może wszystko przezwyciężyć.
 
 

Pan Jezus jest dla nas wszystkim. Gdy Jego posiadamy, to już wszystko posiadamy.
Idąc za Nim znajdziemy prawdziwe szczęście i zbawienie.
 
 

Jeśli mamy łaskę Bożą, wówczas stajemy się nie tylko przyjaciółmi Bożymi, ale nawet „dziećmi Bożymi”,
a tym samym dziedzicami Królestwa niebieskiego.
 
 

Jakiż to wielki zaszczyt i szczęście posiadać Boga w sobie – przez Jego łaskę.
 
 

Każdy uczynek Pana Jezusa ma wartość nieskończoną, która wystarczy nie tylko do zbawienia świata,
ale i do tysięcy światów.
 

 
Szanujmy kapłanów, albowiem oni w najwyższy sposób służą Najświętszemu Sakramentowi.
 
 

Gdy w kościele wystawiona jest Hostia w monstrancji, albo gdy podnoszona jest przez kapłana,
z największą miłością spoglądajmy na Nią.
 
 

Gdy kończą się ludzkie możliwości, zaczyna się moc Pana Boga. Nie człowiek, a Pan Bóg jest Panem świata.
 
 

Znakiem i cechą miłości jest miłość bliźniego. Miłość bliźniego jest kopalnią złota,
z którego wielu uwiło sobie niewiędnący wieniec chwały w niebie.
 
 

W niebie nie ma żadnych niedomagań. W niebie znajduje się wszystko czego dusza zapragnie.

Największym naszym skarbem jest miłość Boża, przez którą Bóg sam w nas trwa, a my w Nim.
 
 

Bóg poniżył się, przyjąwszy postać człowieka, aby tym sposobem pozyskać sobie nasze serca i naszą miłość.
 
 

Pan Jezus narodził się dla wszystkich, dla każdego kto tylko pragnie Go znaleźć,a szczególnie dla pokornych.
 
 

Przynoszę Ci Panie Jezu w darze swoje serce. Niech ono pozostanie na zawsze w Twojej mocy.
 
 

Wszystko, co posiadamy, otrzymaliśmy w darze od Pana Boga, naszego Stworzyciela.
Właścicielem wszystkich tych dóbr jest Bóg, a my jesteśmy tylko ich zarządcami
 
 

Jeśli mamy łaskę Bożą, wówczas stajemy się nie tylko przyjaciółmi Bożymi, ale nawet „dziećmi Bożymi”,
a tym samym dziedzicami Królestwa niebieskiego.
 

 
Przez łaskę uświęcającą stają się dusze nasze „oblubieńcami” Boga na wieki.
Jakiż to wielki zaszczyt i szczęście posiadać Boga w sobie przez łaskę!
 
 

Wiara jest przeczystym ogniskiem światła, jest największym skarbem, bezcennym dobrodziejstwem Bożym, źródłem wszelakiego szczęścia i zbawienia.
 
 
 

Miłość Boga jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem dla człowieka. Kto ją osiągnie,
ten osiągnie z nią wszystko. Bez miłości żaden czyn, żadna cnota nie są zbawienne.
 
 

Nasze zbawienie zależy głównie od modlitwy błagalnej o łaskę w Imię Pana Jezusa, to znaczy przez Jego zasługi.
 
 

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie zasługuje na najgłębszą cześć i największe uwielbienie.
Jest bowiem Stworzycielem, Panem i Zbawcą naszym, umiłował nas miłością najtkliwszą i nieskończoną.
 
 

Gotów jestem na wszystko, Panie – tylko wskaż mi wyraźnie wolę Swoją.
 
 

Pamięcią, rozumem, wolą ze wszystkich sił mam Panu służyć, bo mnie stworzył.
 
 

Jezu mój, bądź mi ciągle, wiecznie w myśli, w sercu, w oczach i mowie, boś Ty wszystko moje.
 
 

Wesołą twarz przyniosę zawsze memu bratu. Wszystko będę czynić dla Pana i na Jego chwałę.
 
 

Bóg dla mnie wszystkim. W Bogu moja rozkosz, dobro moje. Pozwól Jezu, abym zawsze był w Twoim Sercu.
 
 

Panie Jezu, Ty pragniesz mojej miłości, mojego serca nędznego, chcesz je objąć i zamknąć w Twoim Boskim Sercu.
 


 
Wróć do spisu treści