Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu - Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu u Michalitów w Stalowej Woli

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowe Woli
Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli


Przejdź do treści

"Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie zasługuje na cześć najwyższą, najgłębszą
i na uwielbienie największe,
jest bowiem Stworzycielem,
Panem i Zbawcą naszym,
a umiłował nas miłością najtkliwszą i nieskończoną".
(bł. ks. Bronisław Markiewicz)

„Kontemplowanie Chrystusa zakłada umiejętność rozpoznawania Go,
gdziekolwiek się objawia,
obecny na różne sposoby,
ale przede wszystkim
w żywym sakramencie
Jego Ciała i Jego Krwi.
Kościół żyje dzięki Chrystusowi eucharystycznemu,
Nim się karmi z Niego
czerpie światło.”
ECCLESIA DE EUCHARISTIA
ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA II
 

Modlitwa za miasto
Stalowa Wola
 
Przyłącz się do naszej modlitwy.              
Znajdź chociaż chwilę czasu
w każdym dniu.    
Gdy znajduje się czas dla Boga,
znajduje się również czas dla człowieka
                                                    - św. Jan Paweł II
 

Do naszego wspólnego dzieła włączysz się poprzez:

 • udział w Mszy św. w intencji miasta w ostatnią niedzielę miesiąca
  o godz. 18.00
  i wspólną adorację Najświętszego Sakramentu
  po Mszy św. o godz. 19.00
 • przyjmowanie Komunii św. w intencji miasta
 • adorację Najświętszego Sakramentu w intencji miasta:  
    adoracja w naszym kościele w poniedziałki, wtorki, środy,
    czwartki
i piątki od godz. 15.00 do 22.00;
 • codzienną modlitwę, a szczególnie Różaniec św.
 • przejścia i spacery po mieście z cichą modlitwą - patrole modlitewne
 • codzienne ofiarowanie czynności, pracy, trudnych sytuacji życiowych,
 • choroby w intencji naszego miasta uczynki miłosierdzia,                              post i jałmużnę w intencji miasta.
 
Stałą modlitwę za miasto Stalowa Wola
podjęliśmy w parafii Trójcy Przenajświętszej Księży Michalitów.
To nasz dobrowolny duchowy dar
w 80 rocznicę powstania Stalowej Woli
i 40 rocznicę posługi duszpasterskiej Księży Michalitów w naszym mieście.Intencje szczegółowe
modlitwy za miasto
Stalowa Wolana rok 2023.

Modlimy się za nasze miasto codziennie.
A w kolejnych miesiącach 2022 roku naszą modlitewną pomocą i pamięcią otaczamy w sposób szczególny:

w styczniu - rodziny, osoby samotne i starsze
w lutym - chorych i pracowników służby zdrowia
w marcu - kobiety, matki, żony i córki
w kwietniu - duszpasterzy i parafie w mieście
w maju - pracowników i pracodawców
w czerwcu - mężczyzn, ojców, mężów i synów
w lipcu - dzieci i młodzież
w sierpniu - wypoczywajacych i pracujących podczas wakacji
we wrześniu - służby mundurowe
w październiku - wychowawców, uczniów, studentów szkoły
i uczelnie
w listopadzie - wszystkich wiernych zmarłych
w grudniu - ubogich i ludzi dobrej woli

Wróć do spisu treści