Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz - Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu u Michalitów w Stalowej Woli

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowe Woli
Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli


Przejdź do treści

Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz

Patron
Bronisław Markiewicz
Urodził się jako szóste z jedenastu dzieci burmistrza
Jana Markiewicza i Marianny Gryzieckiej.
Młodość spędził w Przemyślu, gdzie w roku 1863 ukończył gimnazjum,
a następnie Wyższe Seminarium Duchowne.
Dnia 15 września 1867 roku został wyświęcony na kapłana.
Przez sześć latach pracował jako wikariusz w Harcie i w Katedrze w Przemyślu.
Następne dwa lata studiował pedagogikę,
filozofię i historię na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
W roku 1875 został mianowany proboszczem  w miejscowości Gać,
a dwa lata późniejw Błażowej.
W roku 1882 powierzono mu wykłady z teologii pastoralnej
w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.
W roku 1885 udał się do Włoch,
gdzie został uczniem św. Jana Bosko i w 1886 salezjaninem.
Po powrocie do Polski w 1892, objął parafię w Miejscu Piastowym,
gdzie zajmował się w utworzonych przez siebie zakładach wychowawczych młodzieżą opuszczoną  i zaniedbaną.
Prowadził też działalność wydawniczą, m.in. zapoczątkował wydawanie
miesięcznika Powściągliwość i Praca w 1898.
Był autorem i wydawcą wielu publikacji i dramatu
pt. Bój bezkrwawy, w którym przepowiedział Papieża Polaka.
W 1897 skierował do biskupa przemyskiego i do papieża prośbę o pozwolenie
na założenie Zgromadzenia Michała Archanioła, opartego na duchowości i statutach opracowanych przez Św. Jana Bosko.
Mimo usilnych starań nie doczekał się chwili zatwierdzenia Zgromadzenia.
Stało się to po jego śmierci - gałąź męską zatwierdzono
w 1921 a gałąź żeńską w 1928 roku.
Naśladując działalność Jana Bosko,
w ramach Towarzystwa Powściągliwość i Praca do 1907
założył trzy przytułki wychowawcze w Galicji
(Miejsce Piastowe, Pawlikowice, Skomorochy).
Zmarł 29 stycznia 1912.
W 1913 w Miejscu Piastowym ukazała się publikacja Bronisława Markiewicza
pt. Ćwiczenia duchowne.
W roku 1958 odbyła się pierwsza sesja procesu beatyfikacyjnego.
2 lipca 1994 roku w obecności Jana Pawła II został ogłoszony
Dekret o heroiczności cnót ks. Markiewicza.
Dziesięć lat później, dnia 20 grudnia 2004 roku został promulgowany
Dekret o cudzie zdziałanym przez Boga za wstawiennictwem
Ks. Markiewicza, co otworzyło drogę do jego beatyfikacji
w dniu 19 czerwca 2005 w Warszawie.
Papież Benedykt XVI upoważnił do tego prymasa Polski Józefa Glempa.
Wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza obchodzone jest 30 stycznia.Wróć do spisu treści