Historia powstania Bractwa w Parafii - Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu u Michalitów w Stalowej Woli

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowe Woli
Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli


Przejdź do treści

Historia powstania Bractwa w Parafii

Historia Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu

W Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli od dłuższego czasu w każdy piątek tygodnia w godzinach wieczornych gromadzili się wierni na adoracji Najświętszego Sakramentu. Z potrzeby serca parafianie zgłosili księdzu Proboszczowi pragnienie rozszerzenia adoracji Najświętszego Sakramentu na pozostałe dni tygodnia.
W dniu 3 sierpnia 2015 r. z inicjatywy Księdza Proboszcza Mieczysława Kucel odbyło się spotkanie z Siostrą Marianną Gąsiorek, która przedstawiła istotę i zasady funkcjonowania Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Po akceptacji Księdza Proboszcza Mieczysława Kucel zebrani parafianie postanowili zawiązać Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu, które weźmie odpowiedzialność za ciągłość adoracji w wyznaczonych dniach i godzinach zapisanych w grafiku.
W niedzielę 20 września 2015 r. po tematycznym kazaniu Księdza Proboszcza oraz świadectwie Siostry Marianny, parafianie - kandydaci na członków Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu złożyli deklaracje z własnoręcznym podpisem, potwierdzając tym samym swoją służbę u stóp Pana Jezusa adorując Go w godzinie przez siebie wyznaczonej i potwierdzonej w wyłożonym grafiku.
          Siostra Marianna Gąsiorek
Siostra Marianna Gąsiorek
- świadectwo.
Siostra Marianna Gąsiorek
- do dzieci.
Ks. proboszcz Mieczysław Kucel
- kazanie.
Wróć do spisu treści