Informacje o Bractwie - Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu u Michalitów w Stalowej Woli

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowe Woli
Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli


Przejdź do treści

Informacje o Bractwie

O Bractwie
Kto może należeć do Bractwa ?

Do Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu
może wstąpić każdy, kto chce poświęcić
Jezusowi Chrystusowi swój czas
na modlitwie uwielbienia w wyznaczonym
przez siebie dniu i godzinie.


 

Na Adorację Najświętszego Sakramentu
                    
ZAPRASZAMY

Poniedziałek:
- od godz. 15.00 do 18.00
- od godz. 19.00 do 22.00

Wtorek:
- od godz. 15.00 do 18.00
- od godz. 19.00 do 22.00

Środa:
- od godz. 15.00 do 18.00
- od godz. 19.00 do 22.00

Czwartek:
- od godz. 15.00 do 18.00
- od godz. 19.00 do 22.00

Piątek:
- od godz. 15.00 do 18.00
- od godz. 19.00 do 22.00

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA ADORACJA CAŁONOCNA DO GODZINY 6.00 (w sobotę)
Jakie są formy przynależności do Bractwa ?

Przynależność do Bractwa Adoracji może mieć trzy formy:

Kandydat – kandydatami są ci, którzy wypełnili i złożyli deklaracje
przynależności do Bractwa Adoracji, zostali wpisani na listę adorujących
i rozpoczęli adorację w wybranym dniu i godzinie.

Członek – pełnoprawnymi członkami Bractwa Adoracji są ci,
którzy po półrocznej służbie zostali uroczyście przyjęci przez Moderatora,
otrzymali legitymację i zostali wpisani do księgi
Bractwa Adoracji
Najświętszego Sakramentu.
Moderator może przyjąć do Bractwa Adoracji po pozytywnej ocenie okresu służby i po zasięgnięciu opinii Superiora
wspomaganego przez Koordynatora.

Rezerwowy – rezerwowymi są ci, którzy wypełnili i złożyli deklarację przynależności, jednak nie określili konkretnej daty adoracji,
ale wskazali swoją dyspozycyjność i możliwość adoracji w przypadku niemożliwości przybycia na adorację kandydata lub członka.
Wróć do spisu treści